Het menselijk portret is een steeds terugkerend thema in mijn werk, zowel in het vrije werk als in opdracht. In de loop der jaren heb ik voor vele gelegenheden een portret geleverd: verjaardagen, bedrijfsjubilea, pensionering, in memoriam, en natuurlijk als prive-opdracht, voor of van partner, ouders of grootouders. Bij de serie 'snelle portretten' ziet u voorbeelden van portretjes (max. 40 x 30 cm., olie op doek) geschilderd in 1 à 2 life-sessies van 3 uur. Het zijn momentopnames, waarbij vooral de uiterlijke gelijkenis van belang is. In de serie 'uitgewerkt portret' ziet u voorbeelden van schilderijen waarin gepoogd is ook andere karakteristieken van de geportretteerde te verbeelden. Door middel van kleur en compositie, toevoeging van een omgeving, of voor de geportretteerde belangrijke attributen, aandacht voor de houding, kledingkeuze, wordt gepoogd ook de karakteristieke sfeer, uitstraling van het model te verbeelden. Ook een dergelijk portret wordt bij voorkeur naar de waarneming geschilderd. Aan het schilderen gaat een uitgebreide kennismakingssessie vooraf, vaak in de woon- of werkomgeving van de geportretteerde. Aan de hand van dan gemaakte schetsen en foto’s wordt er een ontwerp gemaakt. Daarna volgen er meerdere poseersessies. Daar de ‘snelle’ portretten in veel kortere tijd gemaakt worden, op mijn atelier, zijn die ook een stuk goedkoper. Het model moet echter wel stil kunnen zitten, wat voor jonge kinderen vaak moeilijk is.

Aangesloten bij het Nederlands Portretschap (www.portretschap.nl).

Nadere informatie over mogelijkheden en prijzen: brigittemulders@gmail.com

__________________________________________________ The human portrait is an important theme in my work, also in commissions. In the series 'snelle portretten' you see examples of small portraits (max. 40 x 30 cm., oil on canvas) painted in 1 or 2 sessions of 3 hrs. Fysical resemblance is the only goal. In the series 'uitgewerkt portret' you see examples of paintings in which I tried to represent not only the physical form, but also the character of the model, by means of composition, colours, attitude, surroundings or characteristic attributes. These portraits are painted from real-life too. Before starting to paint I get acquinted with the model, preferably in his or her living- or work-environment, where I make scetches and pictures. Several painting-sessions follow after making a design. Since the 'snelle portretten' are made in a shorter time span, in my studio, they are cheaper in price. The model, however has to be able to sit still. Younger children find that hard to do. For more information about possibilities and prices: brigittemulders@gmail.com