MANY FRIENDS

Begin 2002 verbleef Brigitte Mulders 2 maanden in Ghana, een groot deel van de tijd in een familiehuis in een buitenwijk van Kumasi, 2e stad van dit land. Voor zover mogelijk 'gewoon' meedoend in het dagelijks leven. Ondanks de grote fysieke nabijheid - 15 mensen, 10 radio's, een hond en een haan in een huis zonder glas in de kozijnen, in een stad met meer dan 1.000.000 inwoners - bleef de emotionele afstand tussen haar, West-Europeaan, en haar Ghanese vrienden groot. Het leven wordt in Ghana wel op een heel andere wijze geleefd dan in Nederland. Die afstand werd onderwerp van haar schilder-onderzoek. Gebruik makend van in Ghana verzameld materiaal (schetsen, foto's dagboeknotities) heeft zij al schilderend een vorm, een beeldtaal gezocht die aansluit bij dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in de serie MANY FRIENDS.

In 2002 Brigitte Mulders stayed for 2 months in Ghana, most of the time in a family-house in an outskirt of Kumasi, second largest city of Ghana, as much as possible joining in local, daily life. Despite great physical proximity- 15 human beings, 10 radio's, a dog and a cock in a house without glass in the window frames, in a city with over 1.000.000 inhabitants - the emotional distance between herself, West-European, and her Ghanaian friends, remained large. This distance became the subject of her painting-research. Making use of the material collected in Ghana (sketches, colour-tests, diary-notes and photo's) Brigitte Mulders has sought for a form, a visual language fitting to this subject, resulting in the series 'Many Friends'.